حساب قرض الحسنه پس انداز

آنچه بانک‌ها برای سپرده قرض‌الحسنه تعریف کرده‌اند؛ سپرده‌ای است که به آن سود تعلق نمی‌گیرد و برای برخورداری از «اجر معنوی قرض‌الحسنه و پاداش اخروی» و استفاده از خدمات بانکی افتتاح می‌شود. برداشت از این حساب بدون محدودیت است. کارکرد دیگر آن، افتتاح حساب برای افرادی است که به سن قانونی نرسیده‌اند.

برخی از بانک‌ها برای ترغیب افراد به افتتاح حساب قرض‌الحسنه، جوایزی را با قرعه‌کشی به دارندگان این حساب‌ها هدیه می‌دهند. جدول زیر می‌تواند به بسیاری از سوالات شما پاسخ دهد:

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای قرعه‌کشی وام
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک آینده 0- 10,000 تومان 0 0 0 1 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک انصار 0- 5,000 تومان 1 1 0 1 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ایران زمین 0- 5,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک تجارت 0- 20,000 تومان 0 0 0 1 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک توسعه تعاون 0- 5,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک توسعه صادرات 0- 5,000 تومان 1 1 0 1 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک حکمت ایرانیان 0- 0- 0 0 0 0 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک دی 0- 5,000 تومان 1 1 0 0 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه کارگران 0- 10,000 تومان 1 1 0 1 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سامان 0- 0- 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سرمایه 0- 10,000 تومان 0 1 0 0 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه 0- 20,000 تومان 0 0 0 1 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سینا 0- 20,000 تومان 0 0 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک شهر 0- 5,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک قوامین 0- 10,000 تومان 0 0 0 0 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن 0- 10,000 تومان 1 1 0 1 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملت 0- 5,000 تومان 1 1 0 1 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملی 0- 50,000 تومان 1 1 0 1 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مهر ایران 0- 5,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک پارسیان 0- 5,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک پاسارگاد 0- 50,000 تومان 1 1 1 0 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک کار آفرین 0- 5,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک کشاورزی 0- 50,000 تومان 1 1 0 1 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک گردشگری 0- 10,000 تومان 1 1 0 1 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ذخیره ماندگار بانک مهر اقتصاد 0- 1,000,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز عادی بانک مهر اقتصاد 0- 5,000 تومان 1 1 0 1 1
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز محسنین بانک مهر اقتصاد 0- 1,000,000 تومان 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدودی بانک مهر اقتصاد 0- 0- 1 1 0 0 0
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ویژه بانک کشاورزی 0- 1,000,000 تومان 1 1 0 1 1