مرور

بلندمدت یک‌‌ساله

آیا اندوخته‌ای دارید که در کوتاه‌مدت برای هزینه کردن آن برنامه‌ای ندارید؟ سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها می‌توانید برای شما جذاب باشند. شما در ازای سپرده‌گذاری بلندمدت می‌توانید از بانک‌ها سود دریافت کنید.
به ادعای بانک‌ها، آن‌ها با اندوخته شما سرمایه‌گذاری می‌کنند و با پرداخت سود شما را در این سرمایه‌گذاری شریک می‌کنند. سود این سپرده‌ها از طرف بانک‌ها تضمین می‌شود. لذا شما می‌توانید روی برداشت ماهانه سود اندوخته خود حساب کنید. میزان این سودها می‌تواند در بین بانک‌ها متفاوت باشد، مخصوصاً اگر رقم اندوخته شما رقم قابل‌توجهی باشد.

  • در ازای این سپرده‌گذاری برخی بانک‌ها تخفیف‌هایی در خدمات بیمه خود نیز ارائه می‌دهند
  • برخی دیگر با فرمول‌هایی به شما امکان برداشت از حساب در طول مدت سپرده‌گذاری را می‌دهند

برای افتتاح این حساب کافی ست 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌ کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید.

شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای حداقل موجودی (سقف سود)
حساب بانک آینده 15 ٪ 20 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 1,000,000
حساب بانک اقتصاد نوین 15 ٪ 20 ٪ 50,000 تومان 0 0 1 5,000,000
حساب بانک انصار 15 ٪ 20 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 1,000,000,000
حساب بانک ایران زمین 15 ٪ 20 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 10,000,000
حساب بانک تجارت 15 ٪ 20 ٪ 10,000 تومان 0 0 0 2,000,000,000
حساب بانک توسعه تعاون 15 ٪ 0- 50,000 تومان 0 0 0 0-
حساب بانک توسعه صادرات 15 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0 0-
حساب بانک خاورمیانه 15 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0 0-
حساب بانک دی 15 ٪ 20 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 10,000,000
حساب بانک رفاه کارگران 15 ٪ 20 ٪ 0- 0 0 0 50,000,000
حساب بانک سامان 15 ٪ 20 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 500,000,000
حساب بانک سرمایه 15 ٪ 20 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 30,000,000
حساب بانک سپه 15 ٪ 20 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 300,000,000
حساب بانک سینا 15 ٪ 18 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 20,000,000
حساب بانک شهر 15 ٪ 20 ٪ 10,000,000 تومان 0 0 0 50,000,000
حساب بانک صادرات 15 ٪ 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 1,000,000
حساب بانک صنعت و معدن 15 ٪ 0- 0- 0 0 0 0-
حساب بانک قوامین 15 ٪ 20 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 20,000,000
حساب بانک مسکن 15 ٪ 0- 50,000 تومان 0 0 0 0-
حساب بانک ملت 15 ٪ 18 ٪ 100,000 تومان 0 0 1 1,000,000
حساب بانک ملی 15 ٪ 20 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 100,000,000
حساب بانک مهر اقتصاد 15 ٪ 15 ٪ 0- 0 0 0 1,000,000
حساب بانک پارسیان 15 ٪ 20 ٪ 10,000,000 تومان 1 0 1 5,000,000
حساب بانک پاسارگاد 15 ٪ 20 ٪ 100,000 تومان 0 0 1 1,500,000,000
حساب بانک کارآفرین 15 ٪ 19 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 1,000,000
حساب بانک کشاورزی 15 ٪ 18 ٪ 0- 0 0 0 0-
حساب بانک گردشگری 15 ٪ 20 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 1,000,000
حساب موسسه اعتباری توسعه 15 ٪ 0- 0- 0 0 0 0-
حساب موسسه اعتباری ثامن 15 ٪ 0 ٪ 0- 0 0 0 0
حساب موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 15 ٪ 20 ٪ 0- 0 0 0 1,000,000
حساب موسسه اعتباری نور 15 ٪ 20 ٪ 0- 0 0 0 1,000,000
حساب موسسه اعتباری کاسپین 15 ٪ 0- 100,000 تومان 0 0 0 0-
حساب موسسه اعتباری کوثر 15 ٪ 0- 50,000 تومان 0 0 0 0-
حساب پست بانک 15 ٪ 0- 0- 0 0 0 0-