مرور

بلندمدت یک‌‌ساله

آیا اندوخته‌ای دارید که در کوتاه‌مدت برای هزینه کردن آن برنامه‌ای ندارید؟ سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها می‌توانید برای شما جذاب باشند. شما در ازای سپرده‌گذاری بلندمدت می‌توانید از بانک‌ها سود دریافت کنید.
به ادعای بانک‌ها، آن‌ها با اندوخته شما سرمایه‌گذاری می‌کنند و با پرداخت سود شما را در این سرمایه‌گذاری شریک می‌کنند. سود این سپرده‌ها از طرف بانک‌ها تضمین می‌شود. لذا شما می‌توانید روی برداشت ماهانه سود اندوخته خود حساب کنید. میزان این سودها می‌تواند در بین بانک‌ها متفاوت باشد، مخصوصاً اگر رقم اندوخته شما رقم قابل‌توجهی باشد.

  • در ازای این سپرده‌گذاری برخی بانک‌ها تخفیف‌هایی در خدمات بیمه خود نیز ارائه می‌دهند
  • برخی دیگر با فرمول‌هایی به شما امکان برداشت از حساب در طول مدت سپرده‌گذاری را می‌دهند

برای افتتاح این حساب کافی ست 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌ کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید.

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای سقف سود حداقل موجودی (سقف سود)
بانک آینده 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 1,000,000
بانک اقتصاد نوین 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 1 20 ٪ 5,000,000
بانک انصار 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 1,000,000,000
بانک ایران زمین 15 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 10,000,000
بانک تجارت 15 ٪ 10,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 2,000,000,000
بانک توسعه تعاون 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 - -
بانک توسعه صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 - -
بانک خاورمیانه 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 - -
بانک دی 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 10,000,000
بانک رفاه کارگران 15 ٪ - 0 0 0 20 ٪ 50,000,000
بانک سامان 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 500,000,000
بانک سرمایه 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 30,000,000
بانک سپه 15 ٪ 1,000,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 300,000,000
بانک سینا 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 18 ٪ 20,000,000
بانک شهر 15 ٪ 10,000,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 50,000,000
بانک صادرات 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 18 ٪ 1,000,000
بانک صنعت و معدن 15 ٪ - 0 0 0 - -
بانک قوامین 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 20,000,000
بانک مسکن 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 - -
بانک ملت 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 1 18 ٪ 1,000,000
بانک ملی 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 100,000,000
بانک مهر اقتصاد 15 ٪ - 0 0 0 20 ٪ 20,000,000
بانک پارسیان 15 ٪ 10,000,000 تومان 1 0 1 20 ٪ 1,000,000
بانک پاسارگاد 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 1 20 ٪ 1,500,000,000
بانک کارآفرین 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 19 ٪ 1,000,000
بانک کشاورزی 15 ٪ - 0 0 0 18 ٪ -
بانک گردشگری 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 20 ٪ 1,000,000
موسسه اعتباری توسعه 15 ٪ - 0 0 0 - -
موسسه اعتباری ثامن 15 ٪ - 0 0 0 0 ٪ 0
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 15 ٪ - 0 0 0 20 ٪ 1,000,000
موسسه اعتباری نور 15 ٪ - 0 0 0 20 ٪ 1,000,000
موسسه اعتباری کاسپین 15 ٪ 100,000 تومان 0 0 0 - -
موسسه اعتباری کوثر 15 ٪ 50,000 تومان 0 0 0 - -
پست بانک 15 ٪ - 0 0 0 - -