سپرده سرمایه‌گذاری احسان بانک ملت

شرکت
سود
18 ٪
حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

شما نیکوکاران می‌توانید به منظور مشارکت در امور خیریه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه اقدام به افتتاح حساب سپرده احسان ملت نمایید.
بر این اساس خیرین می‌توانند ضمن مراجعه به یکی از شعب بانک ملت، یک فقره سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت) افتتاح نموده و سپس شماره حساب سازمان‌ها و مؤسسات خیریه مورد نظر را برای واریز سود متعلقه معرفی نمایند.
شما صاحب اصل مبلغ سپرده احسان ملت بوده و صرفاً سود ناشی از سپرده‌گذاری را به موسسه/ سازمان خیریه مورد نظر واگذار می‌نمایید.
 
اصل و کپی شناسنامه

شما نیکوکاران می‌توانید به منظور مشارکت در امور خیریه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه اقدام به افتتاح حساب سپرده احسان ملت نمایید.
بر این اساس خیرین می‌توانند ضمن مراجعه به یکی از شعب بانک ملت، یک فقره سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت) افتتاح نموده و سپس شماره حساب سازمان‌ها و مؤسسات خیریه مورد نظر را برای واریز سود متعلقه معرفی نمایند.
شما صاحب اصل مبلغ سپرده احسان ملت بوده و صرفاً سود ناشی از سپرده‌گذاری را به موسسه/ سازمان خیریه مورد نظر واگذار می‌نمایید.