بدون رفع سوء اثر چک برگشتی، دسته‌چک جدید بگیرید و حساب‌جاری بازکنید

logo-samandehi

رده را دنبال کنید