بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات و تعهدات بدهکاران پست بانک ایران

براساس مصوبه هیأت مدیره پست بانک ایران، بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات و تعهدات بدهکاران این بانک تا دوم خردادماه سال 1395 ادامه دارد.

بر این اساس؛ مشتریانی که از تسهیلات و تعهدات پست بانک ایران استفاده و در سررسید مقرر نسبت به پرداخت اقساط و تسویه اصل و فرع آن اقدام نکرده‌اند، می‌توانند اصل و فرع تسهیلات خود را به صورت نقدی تأدیه و از بخشودگی جرائم دیرکرد وجه التزام تا سقف حداکثر 14 درصد مطابق قوانین و مقررات بانک مرکزی بهره‌مند شوند.
بدهکاران تسهیلات این بانک تا پایان وقت اداری روز دوم خردادماه سال 1395 فرصت دارند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به پرداخت کامل بدهی خود اقدام و از بخشودگی مذکور استفاده کنند.
این تصمیم در راستای اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت، حمایت از مشتریان و ایجاد انگیزه در آنان برای پرداخت بدهی خود و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانک و استفاده از منابع وصول شده جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا اتخاذ شده است.