اعلام ساعت کار شعب بانک اقتصادنوین در شش ماه نخست سال 1395

ساعت کار شعب بانک اقتصاد نوین از 14 فروردین‌ماه 1395 تغییر خواهد کرد.

با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت کار شعب بانک اقتصادنوین با تغییر همراه خواهد بود که این تغییر ساعت در شهرهای بزرگ و سایر شهرها متفاوت خواهد بود.
بر این اساس شعب بانک اقتصادنوین در شهرهای بزرگ یکسره مفتوح خواهند بود ولی شعب این بانک در سایر شهرها در دو نوبت صبح و عصر به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند.
بنابراین گزارش ساعت کار شعب این بانک در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز در شش ماه نخست سال 1395 در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 16 و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 13 خواهد بود.
ساعت کار شعب بانک اقتصادنوین در شش‌ماهه نخست سال جاری در سایر شهرها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 14 و از ساعت 17 تا 19 به‌عنوان باجه عصر خواهد بود.
شعب بانک اقتصاد نوین در این شهرها در روزهای پنج‌شنبه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 13 آماده ارائه خدمت به مشتریان این بانک خواهند بود.