بیش از هشت میلیارد تراکنش موفق توسط سیستم سپهری بانک صادرات

در سال 94؛

در سال گذشته بیش از هشت میلیارد تراکنش موفق از سوی مشتریان صادرات از طریق سامانه سپهر انجام گرفت.

میانگین تراکنش روزانه سامانه سپهر بالغ‌بر 22 میلیون مورد بوده است که به نسبت مدت مشابه از بیش از 20 درصد رشد برخوردار بوده است.
 که حاکی از استقبال آحاد جامعه از این سامانه است و در طول سال 94 حدود هشت میلیارد و 400 میلیون تراکنش از طریق سامانه سپهر این بانک انجام پذیرفته است.
بر اساس این گزارش بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری نوین، جلب رضایت و تأمین رفاه و آسایش مشتریان و همچنین صرفه‌جویی در وقت و هزینه هم‌وطنان از سال 79 نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم پردازش هوشمند رایانه‌های (سپهر) در شعب خود اقدام نموده است.
با توجه به مزیت‌هایی نظیر سرعت، تنوع خدمات، سهولت و امنیت بالای این سامانه گروه‌های مختلف و مشتریان استقبال روزافزونی برای استفاده از آن نشان می‌دهند.
در سایر بخش‌ها و خدمات بانکی در سال جاری نیز مشتریان ضمن بهره‌مندی از خدمات مطلوب بانک صادرات در نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط مجموعه‌های مرتبط مستقل مراتب رضایتمندی خود از کیفیت خدمات دریافتی از این بانک را ابراز کرده‌اند.