«بام» بانک ملی از دسترس خارج شد

سیتم بانکداری الکترونیکی بانک ملی از دسترس خارج شد.

به گزارش رده، از دقایقی پیش سیستم بانکداری اینتنرتی بانک ملی «بام» از دسترس خارج شده و امکان ارائه خدمات به مشتریان این بانک را ندارد.
آنچه قابل پیش بینی است به علت مراجعات روزهای آخر سال این سیستم از دستری خارج شده است.
کاربران رده می‌توانند فهرست بانک‌داری‌های اینترنی خارج از دسترس را به صورت لحظه‌ای در صفحه نخست رده (rade.ir) مشاهده کنند.