بانک مسکن میزان تسهیلات پرداختی خود به زوجین جوان را افزایش داد

با موافقت شورای پول و اعتبار

با موافقت شورای پول و اعتبار تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی افزایش یافت.

با موافقت شورای پول و اعتبار در نشست روز سه شنبه مورخ 11 اسفندماه سال جاری، پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از 800، 600 و 400 میلیون ریال به ترتیب 1600 میلیون‌ریال در شهر تهران، 1200 میلیون‌ ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 800 میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، هریک از زوجین به طور یکسان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. به طوری که به هریک از آن‌ها در شهرتهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری به ترتیب تا حداکثر 800، 600 و 400 میلیون ریال تعلق می‌گیرد.
 
همچنین در این جلسه شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن از 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب 1000 میلیون‌ریال در شهر تهران، 800 میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 600 میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
در این تسهیلات نیز هریک از زوجین در شهرتهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری می‌توانند به ترتیب تا حداکثر 500، 400 و 300 میلیون ریال دریافت کنند.
این گزارش حاکی است با موافقت شورای پول و اعتبار همچنین امکان پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب‌های پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن که طی سال‌های 79، 80 و 81 افتتاح شده است؛ به میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلام شده بانک مرکزی (600 میلیون ریال درتهران، 500 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر شهرها) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای این طرح با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک فراهم شد.
شایان ذکر است، در ادامه جلسه، شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن درخصوص پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
گفتنی است جزییات پرداخت این تسهیلات از جمله شرایط استفاده از تسهیلات، نرخ سود، میزان اقساط ماهانه، دوره‌ها و روش‌های بازپرداخت به زودی از سوی روابط عمومی بانک مسکن اعلام می‌شود.