اتمام حجت بانک‌ها با غیرمجازها/ خدمات ممنوع

به دنبال تاکید بانک مرکزی بر عدم ارائه‌ خدمات به موسسه اعتباری غیرمجاز، بانک‌ها بار دیگر با ابلاغ بخشنامه‌ای به شعب اعلام کردند که ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ممنوع است.

با توجه به این‌که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و از تمامی مزایای سایر بانک‌ها و مؤسسات مجاز و تحت نظارت محروم هستند از جمله این‌که در شبکه شتاب عضو نبوده و از دریافت خدمات در بسیاری از بخش‌ها از جمله چک یا کارت‌خوان باز می‌مانند، اینگونه خدمات خود را عموماً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مجاز به مشتریان خود ارائه می‌کنند.
 
اما با شدت گرفتن برخورد با مؤسسات غیرمجاز و ممانعت از گسترش فعالیت مخرب آن‌ها در شبکه بانکی در اوایل سال جاری بود که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها هرگونه ارائه‌ خدمات به این قبیل مؤسسات را ممنوع کرد.
 
این در حالی است که اخیراً و به ویژه با تصمیم بانک‌ها و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی و نقش تخریب‌کننده مؤسسات اعتباری غیرمجاز در عدم اجرای سود‌های مصوب در دوره‌های گذشته، بار دیگر حذف خدمات به غیرمجازهای بانکی و به دنبال آن محدود شدن فعالیت این مؤسسات مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.
 
اخیراً در بخشنامه‌ای که به استناد دستورالعمل خرداد‌ماه امسال بانک مرکزی با موضوع عدم ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته و شعب موظف به اجرای آن هستند، این مؤسسات از ارائه خدمات در چند مورد حذف شدند.
 
بنابر این دستورالعمل بانک‌ها موظف‌اند تمامی پایانه‌های فروشگاهی نصب شده در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز احصاء و جمع‌آوری کنند. همچنین باجه‌ها و واحدهای بانکی که به هر شکل و با هر عنوان به مؤسسات غیرمجاز خدمات‌رسانی می‌کنند را نیز متوقف یا تعطیل کنند.
 
به بانک‌ها تاکید شده که افتتاح هرگونه حساب به ویژه حساب جاری و صدور دسته چک برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا مدیران آن ممنوع است. از سوی دیگر ارائه‌ هرگونه خدمات بانکی و اعتباری به مؤسسات غیرمجاز در هر سطحی ممنوع خواهد بود.
 
در نظر گرفتن چنین تنبیهاتی برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در راستای ساماندهی و قرار گرفتن در ضوابط بانک مرکزی حرکت نکرده‌اند در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر نیز با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تصمیم به دریافت مالیات از خود مؤسسات و همچنین سودهایی که سپرده‌گذاران آن‌ها دریافت می‌کنند، گرفته شده بود.
منبع خبرگزاری ایسنا