راه‌اندازی «سامانه نظام ایده‌پردازی» در بانک آینده

بانک آینده در راستای مشارکت مؤثر مشتریان، «سامانه نظام ایده‌پردازی» را طرح‌ریزی و عملیاتی کرده است.

به گزارش رده و به نقل از روابط عمومی بانک آینده، این نظام با در نظر گرفتن اصل «برای انجام هر کاری، همیشه یک‌راه بهتر وجود دارد»، سرمایه‌های فکری را به‌سوی خلق محیطی پویا و در تعامل با دیگر ذی‌نفعان بانک و مشتریان، هدایت می‌کند.
 
در مرحله اول راه‌اندازی «سامانه نظام ایده‌پردازی»، همکاران بانک قادر به ثبت و ارسال ایده‌ها و پیشنهادهای ارزشمند خود بودند و اکنون در مرحله دوم، «سامانه نظام ایده‌پردازی» افتخار خدمت‌رسانی بیش‌تر از طریق دریافت ایده‌ها و پیشنهادهای مشتریان محترم و آحاد مردم به‌منظور مشارکت در بهبود هر چه‌بهتر و برابر انتظارات و نیازشان را از طریق وب‌سایت این سامانه هستند.
 
بانک آینده اظهار کرده است، دریافت نظرات، ایده‌ها، نوآوری، خلاقیت و حتّی انتقادات مشتریان، همواره به‌عنوان یک فرصت کلیدی برای بهبود مستمر و نظام‌مند روش‌های خدمات‌رسانی به جامعه و مردم؛ تلقی می‌شود.