اولین وام‌های مسکن یکم پرداخت شد

متقاضیانی در استان فارس و مازندران اولین وام‌های مسکن یکم را دریافت کردند.

به گزارش رده و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، شعبه معالی آباد فارس و شعبه نور مازندران از شعب بانک مسکن در این استان‌ها به ترتیب اولین و دومین تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را پرداخت کردند.
با توجه به امکان تجمیع حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم با یکی از حساب‌های تعهدی بانک ازجمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن و یا حساب پس‌انداز جوانان پس از گذشت شش ماه، طی دی و بهمن‌ماه سال جاری دو فقره تسهیلات از محل این حساب توسط این دو شعبه به واجدان شرایط دریافت این تسهیلات پرداخت شد.